Výroba majoliky


Technologie:

Převážná část výrobků je vytvářena ručním vytáčením na hrnčířském kruhu,  menší část výrobků je vytvářena technologií lití do sádrových forem, příp. modelována ručně.

Glazování: - máčením.

Dekorování: je prováděno výhradně ruční malbou štětcem.

Výpal:  první i druhý výpal je prováděn na teplotu 980oC po dobu cca 6 hodin.

 

Použité materiály:

Točené a modelované výrobky: jíl ze ždánických vrchů + modranským jíl ze Slovenska

Odlévané výrobky: licí hmota LVK, výrobce KERAMOST a.s., závod Brník

Glazury: bílé krycí zirkonové glazury bez obsahu PbO, Pw 141 91 + Pw 145 91, výrobce GLAZURA a.s., Roudnice n.Labem

Barvy: používají se výhradně barvy do syrové glazury "B" upravené na požadovaný odstín keramickými barvítky (anorganické pigmenty). Výrobce: GLAZURA a.s., Roudnice n Labem

 

Kategorie výrobků:

Všechny výrobky jsou zařazeny do kategorie keramika užitková, určená pro přímý styk s potravinami a pokrmy. Na základě zkoušek které provedl Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně, pracoviště Uherské Hradiště, bylo na výrobky vydáno Prohlášení o zdravotní nezávadnosti.

 

úvodní stránka